Soken Corporation

From Japan

 

Kids art Gallery

 

Portfolio

Luna Inzai Makinohara Kurumu the Kurusu Special movie

 

Team Soken

Soken_Yoshimura2.jpg

Takafumi Yoshimura

Soken Founder
Construction industry

 

TOKYO
Okachimachi ONEST Building 4F, 5-15-14 Ueno, Taito-ku, Tokyo

OSAKA
5F Soken Building, 3-5-13, Awaji-cho, Chuoku, Osaka city, Osaka  
Tel:06-6221-0001 Fax:06-6221-0155